MISIUNE

Misiunea Asociației Inițiativa Socială Câmpia Turzii vizeaza trei directii

Viziune

Viziunea Asociatiei este ca tinerii sa aiba o educatie completa, atat prin mijloace formale, dar mai ales non-formale, care sa le asigure o cariera corespunzatoare potentialului lor si alaturi de ceilalti membri ai comunitatii, sa fie participanti activi in societate.

viziune
valori

Valori

 • Incredere
 • Profesionalism
 • Integritate
 • Deschidere către nevoile comunitatii
 • Demnitatea fiecarei persoane
 • Implicare
 • Respect
 • Solidaritate
 • Responsabilitate
 • Egalitate de sanse
 • Respectarea drepturilor omului

Obiective

 • Dezvoltarea si implementarea de politici progresiste pe plan social, economic, educational, administrativ si politic si in domeniul ocuparii fortei de munca si combaterea somajului;
 • Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;
 • Promovarea antreprenoriatului prin actiuni de sprijinire a afacerilor de tip start și start-up inclusiv si a antreprenoriatului social;
 • Promovarea si realizarea de parteneriate strategice în domeniul tineretului;
 • Promovarea participării la viața democratică în Europa și pe piața forței de muncă, a cetățeniei active, a dialogului intercultural, a incluziunii sociale și a solidarității, în special prin multiplicarea oportunităților de mobilitate în scop educațional pentru tineri;
 • Promovarea politicilor de siguranță a copiilor în diferite regiuni și sectoare;
 • Promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare sau activități educaționale, abordând tematici precum nutriție, exercițiu fizic, sănătate mintală, sănătatea relațiilor și comportament sexual și consum de substanțe (tutun, alcool, droguri, etc);
 • Valorizarea patrimoniului material  și immaterial, cultivarea și implicarea celor tineri în valorizarea culturii tradiționale locale și identității naționale;

obiective
servicii

Servicii

 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, dezvoltare competente;
 • Furnizarea de servicii de evaluarea și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, respectiv, servicii de informare și consiliere profesională si servicii de medierea muncii pe piata internă;
 • Furnizarea de servicii de consultanta in domeniul resurselor umane, de servicii de recrutare si selectie personal, de administrare de personal, outplacement, payroll;
 • Furnizarea de consultanta pe probleme organizationale cat si alte servicii complementare;
 • Furnizarea de consultanță în domeniul afacerilor și în management;
 • Realizarea de producții video proprii, de filme documentare, de filme de scurt și lung metraj, de fotografii și diapozitive, din diverse domenii și pe diferite teme de interes public și privat;

Proiect

Centrul de valorificare si promovare a patrimoniului cultural “Despărțământul ASTRA”

beneficiar

Beneficiar

Asociatia Despartamantul ASTRA Campia Turzii

parteneri

Partener

Asociaţia Iniţiativa Socială Câmpia Turzii
Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societății în Mediile Multietnice “In Medias Res”

image of service

Scopul proiectului

are la bază două rațiuni:
1. anul 2018 este declarat Anul Internațional al Patrimoniului Imaterial
2. anul 2018 este anul centar, România sărbătorește 100 de ani de la marea unire din Alba Iulia.

about images

Cele două rațuni pun în evidență factorul culturii tradiționale, cât și cel al identității naționale.
Scopul proiectului îl reprezintă punerea în valoare a patrimoniului cultural românesc şi cultivarea sentimentelor de respect pentru valorile naţionale, prin promovarea acestora în cadrul unor evenimente cultural-artistice.

Obiectivele urmărite de proiect


1. Crearea unei infrastructuri specifice pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural material si imaterial, prin infiintarea unui centru cultural in comuna Viisoara, jud.Cluj.
2. Promovarea importantei culturii romanesti din zona locala si zona istorica Valea Ariesului, in vederea cresterii cunostintelor si valorilor proprii, in randul populatiei cu scopul asumarii identitatii.
3. Cresterea gradului de informare a cetatenilor din tara si strainatate, cu privire la originea, cultura si istoria poporului roman, cu scopul facilitarii parteneriatelor, prin organizarea de serate culturale si workshopuri, in parteneriat cu asociatii similare.
4. Promovarea principiilor protejarii patrimoniului national local, a bunurilor care apartin mostenirii culturale, ce au calitatea de surse fundamentale ale cunosterii trecutului si prezentului si care trebuie sa beneficieze de protectie.
5. Valorizarea patrimoniului material(portul popular, arhitectură caselor țărănești, unelte de lucru, fotografii, etc.) și imaterial (folclor, obiceiuri, joc, muzica, tradiții, ocupații, etc.) prin intermediul filmului documentar și al muzeelelor de specialitate, private și de stat. Punerea în valoare a unor melodii şi a unor suite de dansuri din patrimoniul imaterial românesc prin intermediul filmului documentar.
6. Cultivarea și implicarea celor tineri în valorizarea culturii tradiționale locale și identității naționale.
7. Informarea, conştientizarea şi formarea unei politici favorabile în rândul publicului din strainatate faţă de valoarea folclorului şi tradiţiilor româneşti, prin realizarea unui platforme online de tip website dedicat culturii traditionale romanesti.

Obiectivele urmărite de proiect Obiectivele urmărite de proiect

Rezultate

 • Realizarea unei platforme electronice de tip website, pentru promovarea patrimoniului cultural material si imaterial a Vaii Ariesului.
 • Realizarea unei expozitii de fotografie veche cu titlul - „Fotografia – document etnografic si istorie”.
 • Realizarea unui film documentar de lung metraj cu titlul "Nunta tradițională în Transilvania".